Overview of Our Products and Service

บริษัทสยามโคสทอลฯ รับผลิตและจำหน่ายตู้สวิทช์บอร์ด ติดตั้งรางไฟฟ้า บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าทุกรูปแบบ และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ

1. Switchboard

  • ผลิตและจำหน่ายตู้สวิทช์บอร์ดทั้งแรงดันปานกลาง แรงดันต่ำและตู้คอนโทรล ทุกชนิด รวมถึง Cable Ladder , Cable Tray , Wire way และ Accessories
ดูรายละเอียดและตัวอย่างผลงาน

2. Service

  • รับตรวจเช็คระบบไฟฟ้า, Preventive Maintenance
  • งานแก้ไข-เพิ่มเติม Modify ตู้ไฟฟ้า เพิ่มเบรกเกอร์ เปลี่ยนเบรกเกอร์
  • งานตรวจเช็คและเปลี่ยนชุด Capacitor
  • งานติดตั้ง เพิ่มเติมอุปกรณ์ในตู้สวิทช์บอร์ดต่าง ๆ เช่น Circuit Breaker, มิเตอร์, อุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายในตู้ไฟฟ้า
  • เปลี่ยนอุปกรณ์จากรุ่นเก่าหรือที่เสื่อมสภาพเป็นรุ่นปัจจุบัน
ดูรายละเอียดและตัวอย่างผลงาน

3. Electrical equipment

  • เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม